Home‎ > ‎Products‎ > ‎Oil & Gas‎ > ‎Non-Sparking‎ > ‎

Shears & Pliers

                   SHEARS, CUTTING


Number

L (mm)

B (mm)

Be-Cu (g)

Al-Cu (g)

242-1002

150

61

90

82

                   SHEARS, CUTTING


Number

L (mm)

B (mm)

Be-Cu (g)

Al-Cu (g)

243-1002

290

91

235

215

243-1004

360

107

900

823

                            SHEARS, TIN 


Number

L (mm)

B (mm)

Be-Cu (g)

Al-Cu (g)

244-1002

300

75

488

410

                                 SCISSORS


Number

L (inch)

L (mm)

B (mm)

Be-Cu (g)

Al-Cu (g)

244A-1002

9

225

98

245

210
          PLIERS, ADJUSTABLE 
                 COMBINATION

Number

L (inch)

L (mm)

K (mm)

Be-Cu (g)

Al-Cu (g)

245-1002

6

152

8

213

195

245-1004

8

203

13

323

295

                   PLIERS, LINEMAN

Number

L (inch)

L (mm)

Be-Cu (g)

Al-Cu (g)

246-1002

6

150

180

165

246-1004

7

175

306

280

246-1006

8

200

405

370

246-1008

10

250

502

460


                    PLIERS, CUTTING


Number

L (inch)

L (mm)

Be-Cu (g)

Al-Cu (g)

247-1002

8

200

470

420

   PLIER, DIAGONAL CUTTING


Number

L (inch)

L (mm)

Be-Cu (g)

Al-Cu (g)

248-1002

6

150

205

188

248-1004

8

200

310

284                                   PINCERS


Number

L (inch)

L (mm)

Be-Cu (g)

Al-Cu (g)

249-1002

8

190

325

300

            PLIERS, FLAT NOSE


Number

L (inch)

L (mm)

Be-Cu (g)

Al-Cu (g)

250-1002

6

150

165

151

250-1004

8

200

281

257           PLIERS, CROOVE JOINT

Number

L (inch)

L (mm)

K – max (mm)

Be-Cu (g)

Al-Cu (g)

251-1002

6

150

25

150

137

251-1004

10

250

45

453

414

251-1006

12

300

55

745

700

251-1008

14

360

55

790

723

                  PLIERS, SLIP JOINT

Number

L (inch)

L (mm)

K – max (mm)

Be-Cu (g)

Al-Cu (g)

252-1002

10

250

32

365

335


             PLIERS, WATER PUMP


Number

L (inch)

L (mm)

K – max (mm)

Be-Cu (g)

Al-Cu (g)

252A-1002

10

250

32

325

310

252A-1004

12

300

52

665

610

                PLIERS, SNIPE NOSE


Number

L (inch)

L (mm)

L1 (mm)

Be-Cu (g)

Al-Cu (g)

253-1002

6

150

54

165

151

253-1004

8

200

74

305

280


                PLIERS, LONG NOSE


Number

L (inch)

L (mm)

L1 (mm)

Be-Cu (g)

Al-Cu (g)

254-1002

6

150

54

165

151

254-1004

8

200

74

305

280

             PLIERS, ROUND NOSE

 

Number

L (inch)

L (mm)

Be-Cu (g)

Al-Cu (g)

255-1002

6

150

145

133


           PLIERS, SNAP RING -
                    INTERNAL


Number

L (inch)

L (mm)

Be-Cu (g)

Al-Cu (g)

256-1002

8

200

280

25

256-1004

10

250

415

380

           PLIERS, SNAP RING - 
                     EXTERNAL


Number

L (inch)

L (mm)

Be-Cu (g)

Al-Cu (g)

257-1002

8

200

290

265

257-1004

10

250

415

380


                       BOLT CHIPPER


Number

L (mm)

Be-Cu (g)

Al-Cu (g)

257A-1002

600

3350

3070

 CRIMPING TOOL, INSULATED
          CABLE CONNECTORS


Number

L (inch)

L (mm)

Be-Cu (g)

Al-Cu (g)

257B-1002

8

200

225

205


         WIRE STRIPPING PLIERS

Number

L (mm)

Be-Cu (g)

Al-Cu (g)

257C-1002

170

255

205

          TWEEZERS, NEAT TIPS


Number

L (mm)

Be-Cu (g)

Al-Cu (g)

258-1002

150

25

30

258-1004

200

40

50


         TWEEZERS, FLAT NOSE


Number

L (mm)

B (mm)

Be-Cu (g)

Al-Cu (g)

258A-1002

100

8

25

30

258A-1004

200

15

55

65